Təsisçi idarəçi olarsa

Təsisçi idarəçi olarsa

Yazılıb: Nov 09 2012 - Şərh yaz
Geniş mənada təsisçi idarəçi rolunda çıxış etməyində heç bir mənfi cəhət yoxdur kimi görünür, lakin bir az daha dərinliyə getməyə çalışaq.   Şirkətlər...