Müştəri sədaqətsizliyi

Müştəri sədaqətsizliyi

Yazılıb: Nov 03 2015 - Şərh yaz
Customer loyality – İngiliscə deyəndə dilimizə bir başqa cür xoş olur. Əslində sədaqəti deyil, tam əksinə, sədaqətsizliyidir. Əlbəttə ki,...