Korporativ kimlik

Korporativ kimlik

Yazılıb: Nov 26 2012 - 4 Comments
Şirkətlərin alıcılarına satdıqlarını iki qrupa ayırıram:   İstehsal sahəsində olanlar: Məhsul və şirkət imicini Xidmət sahəsində olanlar:...