Posts Tagged ‘Winston Churchill’:

Tərzi yanaşma

Tərzi yanaşma

Yazılıb: Jul 10 2014 - 1 Comment
Ətrafımda bir çox şəxs və quruluş siması vardır ki, yeni biznes üfiqlərinə açılmaq istəyir. Ümumiyyətlə son illərdə ölkəmizdə olan startuplar,...
Korporativ kimlik

Korporativ kimlik

Yazılıb: Nov 26 2012 - 4 Comments
Şirkətlərin alıcılarına satdıqlarını iki qrupa ayırıram:   İstehsal sahəsində olanlar: Məhsul və şirkət imicini Xidmət sahəsində olanlar:...